A: Trittbrett Trend & Sport

1x Stand Up Paddling Einführung à 45 €: 3384
1x Skateboard-Longboard Kurs à 25 €: 743
1x Mountainbike-Tour-Pfälzer Wald à 49 €: 2226

B: GOLDSCHMIEDE No. 9

2x Gutschein à 50€: 1028 2426