A: Cura-Aesthetic

5 x 1 professionelle Zahnreinigung à 85 €: 533, 787, 1126, 1761, 3811
10 x 1 elektrische Zahnbürste à 25 €: 200, 356, 955, 986, 1472, 2359, 2682, 2760, 3314, 3718
5 x 1 medizinische Fußpflege à 45 €: 459, 1345, 1623, 2430, 3868
5 x 1 Kosmetikbehandlung à 50 €: 292, 816, 1041, 1437, 2669


B: Ristorante Il Rustico

15 x 1 Gutschein à 10 €: 95, 312, 412, 456, 516, 580, 807, 2439, 2533, 2663, 2683, 2705, 2841, 3256, 3956